DERNEK ADLARINDA HANGİ KELİMELER İZİN İLE KULLANILABİLİR.

İçeriği Paylaş!

 • İzne Tabi Kelime Kullanımı
 • 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU
 • Dernek adları
 • Madde 28- Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler İçişleri Bakanlığının izni ile kullanılabilir.
 • DERNEKLER YÖNETMELİĞİ
 • İzinle Kullanılacak Kelimeler
 • İzin alma
 • Madde 53-Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın izni ile kullanılabilir.
 • İzin almak için başvuracak derneklerde aşağıdaki şartlar aranır:
 • a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,
 • b) Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler ile gelecekte yapılması düşünülen işlerin; üyelerinin dışında topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması,
 • c) Benzer amaçlı dernekler arasında en çok üyeye sahip olması,
 • ç) Son üç yıl içinde, kendi üyeleri dışında ulusal veya uluslararası alanda yaptığı en az üç proje veya faaliyetini belgelendirmesi,
 • d) Yerleşim yerinin bulunduğu il dışında, en az üç ilde şube veya temsilciliğinin bulunması,
 • e) Bu konuda genel kurulunda karar almış olması.
 • Başvuru
 • Madde 54-İzin için başvuracak dernekler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurularını mülki idare amirliğine yaparlar.
 • a) İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü, (Bakanlığımızın 2009/73 sayılı Genelgesi ile müracaat sahiplerinden talep edilmemektedir.)
 • b) Dernek üye listesi,
 • c) Derneğin faaliyetleri, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkında rapor,
 • d) İzne tabi kelimelerin kullanılması için genel kurulun aldığı karar örneği.
 • İzin
 • Madde 55-İlgili valilik, taleple ilgili gerekli araştırmayı yaptıktan sonra, izin talebini valilik görüşü ile birlikte bir ay içinde Bakanlığa gönderir.

Belki bunlar da ilginizi çekebilir

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir